Bets10 Poker Kurallar

Bets10 Poker Kuralları

Oyuncular
Aynı oyunda en fazla 10 oyuncu yeralabilir.

Dağıtıcı
Texas Hold’em oyununda the “dealer button” (“dağıtıcı butonu”), o oyunda kimin kartları dağıttığını, başka bir deyişle dağıtıcı olduğunu gösterir. Dağıtım sırası, oyuncular arasında saat yönünde değişir.

Blind’lar (Girişler)Texas Hold’em oyununda biri “small blind” (küçük giriş) ve biri de “big blind” (büyük giriş) olmak üzere iki blind ile oynanır. Herhangi bir kart dağıtılmadan önce blind’ın konulması gerekir. Dağıtıcnın solundaki oyuncu small blind’ı ve onun yanındaki sırada yeralan diğer oyuncu big blind’ı koyar.

Blind’lar aslında bir çeşit “canlı” bahis sayılır. Bir blind koyduysanız ve eğer mevcut bahis ile blind arasında fark var ise, sizden beklenen sadece bu farkı gidermenizdir. Blind koymuş oyuncuların sıraları geldiğinde pas (fold – oyundan çıkma), görme (call – bahisi görme), bop deme (check) veya arttırma (raise) hakları vardır.

Kartların DağıtılmasıHer oyuncuya yüzleri yere dönük – kapalı olarak iki kart verilir. Bu 2 karta ‘Başlama Kartları’ denir. Bundan sonra herkesin görebileceği müşterek üç kart yüzleri açık olarak masaya dizilir yani ”Flop” açılır. Daha sonra bir başka müşterek kart olan “turn” (Sıra) ya da “fourth street “dağıtılacaktır. En son müşterek kart olan “river” ya da “fifth street” in gelmesiyle, masada açık ve görünür vaziyette toplam 5 kart bulunacaktır.

Bahis SırasıTexas Hold’em oyununda 4 bahis turu vardır. Ilk raund herbir oyuncunun başlangıç kartlarını almasından sonra başlar. Bu turda ilk bahis yapma hakkı big blind’ın solunda yeralan oyuncudadır. Bunu izleyen turlarda dağıtıcının solundaki ilk aktif oyuncu bahise ilk başlar.

Bitirme
Bütün kartlar ortaya sürüldükten sonra, eğer yeni bir bahis olmazsa, bu durumda kazananı belirlemek için showdown yapılır. En iyi 5 karta sahip olan el ortadaki parayı yani potu kazanır. Oyuncular başlama kartlarının 1 veya 2’sini kullanma hakkına sahiptirler, bunun yanında masadan oynayabilirler, yani masadaki açık olan 5 kartı kullanabilirler. Eğer iki veya daha fazla oyuncu aynı eli gösterir ise potu paylaşırlar.

Eğer fifth street adlı son kartın dağıtımından sonra, bahis yapan veya arttıran oyuncu varsa elini ilk açarak göstermek zorundadır. Eğer son kartın dağıtımından sonra bahis yapılmamışsa, bu durumda, “dealer button” un solunda oyunda kalan ilk oyuncu elini ilk olarak açmak zorundadır.

Oyuncular
Aynı oyunda 8 oyuncuya kadar oyuncu yeralabilir.

Dağıtıcı
Omaha’da button (the “dealer button”- dağıtıcı düğmesi) dağıtıcının kim olduğunu gösterir. Dağıtım saat yönünde devam eder.

Blind’lar (Girişler)Omaha “small blind” ve “big blind”olmak üzere iki blind ile oynanır. Kartlar dağıtılmaya başlanmadan blindlar ortaya sürülmelidir. Dağıtıcının solundaki ilk oyuncu small blind’ı ve ondan sonraki oyuncu da big blind’ı gönderir. Blindlar “live – canlı” bahis sayılırlar Eğer bir blind gönderdiyseniz ve eğer mevcut bahis ile blind arasında bir fark varsa sizden beklenen sadece bu farkı gidermenizdir. Blind göndermiş oyuncuların fold (oyundan çekilme), call (görme, yapılan bahsin aynısını yapma), check (oyunda kal) veya raise (arttır) hakları vardır.

Kartların DağıtılmasıHer bir oyuncuya yüzleri kapalı olarak 4 kart dağıtılır. Bu dört karta ”hole cards (Başlama Kartları) “. denir. Bundan sonra herkesin görebileceği müşterek üç kart yüzleri açık olarak masaya dizilir yani ”The Flop” açılır. . Daha sonra bir başka müşterek kart olan “the turn (Sıra)” dağıtılacaktır. En son müşterek kart olan “river” ya da “fifth street” in gelmesiyle, masada açık ve görünür vaziyette toplam 5 kart bulunacaktır.

Bahis SırasıOmaha oyununda 4 bahis turu vardır. İlk raund her bir oyuncuya başlangıç kartlarının dağıtılmasından sonra başlar. Bu turda big blind’ın solunda yeralan oyuncu ilk olarak oyuna başlamak zorundadır. Bunu izleyen turlarda “dealer button” un solundaki ilk aktif oyuncu bahise ilk başlar.

Bitirme
Bütün kartlar ortaya sürüldükten sonra, eğer yeni bir bahis olmazsa, bu durumda kazananı belirlemek için showdown yapılır. En iyi 5 karta sahip olan el ortadaki parayı yani potu kazanır. Oyuncular 4 başlama kartından 2’sini ve ortadaki üç müşterek kartı kullanmak zorundadırlar. Eğer iki veya daha fazla oyuncu aynı eli gösterir ise potu paylaşırlar. Fifth street (beşinci Cadde) adlı son kartın dağıtımından sonra, bahis yapan veya arttıran oyuncu elini ilk açarak göstermek zorundadır. Eğer son kartın dağıtımından sonra bahis yapılmamışsa, bu durumda, “dealer button” un solunda oyunda kalan ilk oyuncu elini ilk olarak açmak zorundadır.

Oyuncular
Aynı oyunda 8 oyuncuya kadar yeralabilir.

Dağıtıcı
Omaha H/L ‘da button (the “dealer button”- dağıtıcı düğmesi) dağıtıcının kim olduğunu gösterir. Dağıtım saat yönünde devam eder.

Blind’lar (Girişler)Omaha H/L “small blind” ve “big blind”olmak üzere iki blind ile oynanır. Kartlar dağıtılmaya başlanmadan blindlar gönderilmelidir. Dağıtıcının solundaki ilk oyuncu small blind’ı ve ondan sonraki oyuncu da big blind’ı gönderir. Blindlar “live – canlı” bahis sayılırlar. Eğer bir blind gönderdiyseniz ve eğer mevcut bahis ile blind arasında bir fark varsa sizden beklenen sadece bu farkı gidermenizdir. Blind göndermiş oyuncuların fold (oyundan çekilme), call (görme, yapılan bahsin aynısını yapma), check (oyunda kal) veya raise (arttır) hakları vardır.

Kartların DağıtılmasıHer bir oyuncuya yüzleri kapalı olarak 4 kart dağıtılır. Bu dört karta ”hole cards (Başlama Kartları) “. denir. Bundan sonra herkesin görebileceği müşterek üç kart yüzleri açık olarak masaya dizilir yani ”The Flop” açılır. Daha sonra bir başka müşterek kart olan “the turn (Sıra)” yada “fourth street (dördüncü cadde) ” dağıtılacaktır. En son müşterek kart olan “the river (nehir)” yada “fifth street” in gelmesiyle, masada açık ve görünür vaziyette toplam 5 kart bulunacaktır.

Bahis SırasıOmaha H/L oyununda 4 bahis turu vardır. İlk round herbir oyuncuya başlangıç kartlarının dağıtılmasından sonra başlar. Bu turda big blind’ın solunda yeralan oyuncu ilk olarak oyuna başlamak zorundadır. Bunu izleyen turlarda “dealer button” un solundaki ilk aktif oyuncu bahise ilk başlar.

Bitirme
Bütün kartlar dağıtıldıktan sonra, eğer yeni bir bahis olmazsa, bu durumda kazananı belirlemek için showdown yapılır. Eğer el hak kazandıysa en iyi 5 karta sahip olan el high potu ve en düşük 5 karta sahip el low potu kazanır. Oyuncular 4 başlama kartından 2’sini ve ortadaki üç müşterek kartı kullanmak zorundadırlar. Eğer iki veya daha fazla oyuncu aynı kazanan eli gösterir ise potu paylaşırlar. River adlı son kartın dağıtımından sonra, bahis yapan veya arttıran oyuncu elini ilk açarak göstermek zorundadır. Eğer son kartın dağıtımından sonra bahis yapılmamışsa, bu durumda, “dealer button” un solunda oyunda kalan ilk oyuncu elini ilk olarak açmak zorundadır.
Pot, high (yüksek) için en iyi el ile low (düşük) için en iyi el arasında paylaşılır. Omaha H/L “8 or better (8 yada daha iyisi)” şartı ile oynanır yani bir elin potdaki low (düşük) için ayrılan bölümü kazanabilmesi için en kötü 8 olması gereklidir.

Lütfen dikkat ; ”normal” el sıralamasıyla kıyasladığında farklı olarak 4’lü Floş ve 4’lü Kent, Bir Çifti geçer!

Oyuncular
Aynı oyunda 8 oyuncuya kadar oyuncu yeralabilir.

Dağıtım
Kartlar saat yönünde, dağıtıcı kutusundan sonraki ilk aktif oyuncudan başlayarak dağıtılır.

Ante (Girişler)Soko ante ile oynanır. Kartlar dağıtılmadan önce anteler girilmelidir.

Kartların DağıtılmasıHer oyuncuya 2 kart dağıtılır, bu kartlardan bir tanesinin yüzü yukarıya dönük yani açıktır, diğeri ise yüzü aşağıya dönük yani kapalı olarak dağılımı yapılır. Size ilk dağıtılan kart ”hole kartıdır-Başlangıç kartıdır” ve bu kart diğer oyuncular tarafından görülmez. Bu kart gri renki bir arka plan ile belli edilir. Bundan sonra oyunda kalan tüm oyunculara yüzleri açık olarak 3 adet daha kart dağıtılır.

Bring-inEn yüksek kartı gösteren oyuncu bir Forced-bet(bring-in) yani zorunlu bahis yapmak zorundadır, bu zorunlu bahis genellikle ante X 2 oranındadır, diğer bir deyişle ante’nin iki katıdır veya eğer limit içerisindeyse bu belirtilen tutarın üzerinde bir bahis yapmalıdır. Bring-in miktarının belirlenmesi maksadıyla, kağıtlardaki sıra eşitliği kağıdın suiti, türüyle bozulur, sıralaması en büyükten küçüğe giden hali ile şöyledir; Maça, Kupa, Karo, Sinek. Başlangiç bring-in yapıldıktan veya bahis yapıldıktan sonra, bahis yapma sırası saat yönünde tur tamamlanıncaya kadar devam eder.

Bahis SırasıSoko’da 4 bahis turu vardır. İlk bahis turu her oyuncuya ilk iki kart dağıtıldıktan sonra başlar. Sonrasında 3üncü, 4üncü ve 5inci kartlar her oyuncuya dağıtılır ve her dağıtımın sonunda yani bahis turu yapılır.

Bitirme
Daha fazla bahis olmaması durumunda, bütün kartlar dağıtıldıktan sonra kazananı(kickers count) belirlemek için showdown-kartların gösterilmesine sıra gelir. En iyi 5 kartı bulunduran el, potu kazanır. Eğer iki veya daha fazla sayıdaki oyuncu aynı eli gösterirse, potu bölüşürler. Bölüşme sonunda, tek çip kalırsa ortada, bu çip dağıtıcı kutusunun en yakınındaki oyuncuya gider. Eğer fifth street- beşinci cadde yani son kağıdın dağıtıldığı elde, bir bahis yapılmışsa veya biri bahisi o elde arttırdıysa, en son bahisi yapan veya arttıran oyuncu ilk olarak elini göstermek zorundadır. Eğer bahis olmadıysa, o zaman dağıtıcının sol tarafındaki kalan ilk oyuncu elini gösterir.

Hand Ranking in Soko1 Royal Flush
2 Straight Flush
3 Four of a Kind
4 Full House
5 Flush
6 Straight
7 Three of a Kind
8 Two Pairs
9 4-Flush
10 4-Straight
11 One Pair
12 High Cards

Oyuncular
Aynı oyunda 8 oyuncuya kadar oyuncu yeralabilir.

Ante (Girişler)7 Card Stud bir ante (ortaya konulması zorunlu tutar) ile oynanır. Kartlar dağıtılmadan önce antelerin gönderilmesi zorunludur.

Kartların DağıtılmasıHer oyuncuya 3 kart verilir bunlardan ikisinin yüzü yere doğru dönük diğeri açıktır. İlk dağıtılan kartlar “hole cards (başlama kartları)” ve başkaları tarafından görülemez. Bu gri artalanla gösterilir. Bundan sonra 3 tane daha kart yüzleri açık olarak dağıtılır ve kalan her oyuncuya bir kart da kapalı olarak dağıtılır.

Bring-inFix Limitte en düşük ve pot limitte en yüksek kartı gösteren oyuncu kartların dağıtılmasından sonra zorunlu bir bahis olarak (bring-in) yapmalıdır. Bunun da tutarı genel olarak 2 x ante yada bundan daha yüksek tutarda tabi eğer limitler uygunsa bahis yapması gereklidir. Bring-inin tanımlanması amacıyla, sıralamadaki eşitlikler suit (takım) tarafından bozulur; en değerliden başlayarak Maça, kupa, karo, sinek şeklinde sıralanabilir. İlk Bring-inden sonra bahisler tur tamalayıncaya kadar saat yönünde devam eder.

Bahis Sırası7 Card Stud’da 5 bahis turu vardır. Herbir oyuncuya ilk üç kartlarının dağıtılmasından sonra ilk bahis turu yapılır. Daha sonra 4üncü, 5inci, 6ıncı ve 7inci kart sırasıyla dağıtılırken her bir kartın ardından yeni bahis turu yapılır. Oyun tahtasında eli en büyük görünen oyuncu her turda ilk olarak oynamak zorundadır.

Bitirme
Bütün kartlar dağtıldıktan sonra artık bahis kalmamışsa oyuncuların kartlarını göstermesi ve kazananın belirlemesi için showdown yapılır. En büyük 5 karta sahip olan el potu kazanır (kickers count). Eğer iki veya daha fazla sayıda oyuncu aynı eli gösterirlerse potu paylaşırlar. Eğer tek bir çip kalırsa dağıtıcıya yakın olan oyuncuya gider. Eğer yedinci caddede (seventh street) bahis yapılmıssa son bahsi yapan yada artıran oyuncu elini il olarak göstermek zorundadır. Eğer bahis yapılmamışsa tahtada eli en yüksek görünen oyuncu elini ilk gösterir.

Özel KurallarEğer oyunculardan herhangi biri 4üncü caddede bir per gösterirse bahis/ artırımı yaparak limiti iki katına çıkarabilir. Artırımın büyüklüğü ne olursa olsun en fazla 3 artırım yapılabilir.

Eğer oyunculara 7inci kartlarını dağıtmak için destede yeterince kart yoksa ortaya bir ortak kart yüzü açık olarak konulur. Bu kart her oyuncu için 7inci kart niteliğindedir ve bu andan başlayarak daha fazla bahis yapılmaz.

Oyuncular
Aynı oyunda 8 oyuncuya kadar oyuncu yeralabilir.

Ante (Girişler)7 Card Stud H/L bir ante (ortaya konulması zorunlu tutar) ile oynanır. Kartlar dağıtılmadan önce antelerin gönderilmesi zorunludur.

Kartların DağıtılmasıHer oyuncuya 3 kart verilir bunlardan ikisinin yüzü yere doğru dönük diğeri açıktır. İlk dağıtılan kartlar “hole cards (başlama kartları)” başkaları tarafından görülemez. Bu gri artalanla gösterilir. Bundan sonra 3 tane daha kart yüzleri açık olarak dağıtılır ve kalan her oyuncuya bir kart da kapalı olarak dağıtılır.

Bring-inKartların dağıtılmasından sonra en düşük kartı gösteren oyuncu zorunlu bir bahis olarak (bring-in) yapmalıdır. Bunun da tutarı genel olarak 2 x ante yada bundan daha yüksek tutarda tabi eğer limitler uygunsa bahis yapması gereklidir. Bring-inin tanımlanması amacıyla, sıralamadaki eşitlikler suit (takım) tarafından bozulur; kartlar en değerliden başlayarak Maça, kupa, karo, sinek şeklinde sıralanabilir. İlk Bring-inden sonra bahisler tur tamamlanıncaya kadar saat yönünde devam eder.

Bahis Sırası7 Card Stud’da 5 bahis turu vardır. Herbir oyuncuya ilk üç kartlarının dağıtılmasından sonra ilk bahis turu yapılır. Daha sonra 4üncü, 5inci, 6ıncı ve 7inci kart sırasıyla dağıtılırken her bir kartın ardından yeni bahis turu yapılır. Oyun tahtasında eli en büyük görünen oyuncu her turda ilk olarak oynamak zorundadır.

Bitirme
Bütün kartlar dağıtıldıktan sonra artık bahis kalmamışsa oyuncuların kartlarını göstermesi ve kazananın belirlemesi amacıyla showdown yapılır. En büyük 5 karta sahip olan el potu kazanır (kickers count). Eğer iki veya daha fazla sayıda oyuncu aynı eli gösterirlerse potu paylaşırlar. Eğer tek bir çip kalırsa yüksek elle kazanan oyuncuya ve kazananların birden fazla olması durumunda dağıtıcıya yakın olan oyuncuya gider. Eğer yedinci caddede (seventh street) bahis yapılmışsa son bahsi yapan yada artıran oyuncu elini ilk olarak göstermek zorundadır. Eğer bahis yapılmamışsa tahtada eli en yüksek görünen oyuncu elini ilk gösterir.

Pot, high için en iyi el ve low için en iyi el arasında paylaşılır. 7 Card Stud H/L “8 or better” belirleyicisi ile oynanır. Bu durumda el en az 8 yada daha iyisi olmalıdır ki pottaki low porsiyonu paylaşabilsin.

Özel KurallarEğer oyunculara 7inci kartlarını dağıtmak için destede yeterince kart yoksa ortaya bir ortak kart yüzü açık olarak konulur. Bu kart her oyuncu için 7inci kart niteliğindedir ve bu andan başlayarak daha fazla bahis yapılmaz.

Oyuncular
Aynı oyunda en fazla 6 oyuncu yeralabilir.

Dağıtıcı
5 Card Draw’da button (the “dealer button”- “dağıtıcı düğmesi) kimin dealer olduğunu gösterir. Oyuncular arasında kartların dağıtımı saat yönünde yapılır. Blind’lar (Girişler)

5 Card Draw “small blind” ve “big blind”olmak üzere iki blind ile oynanır. Kartlar dağıtılmaya başlanmadan blindlar ortaya sürülmelidir. Dağıtıcının solundaki ilk oyuncu samll blind’ı ve ondan sonraki oyuncu da big blind’ı gönderir. Blindlar “live – canlı” bahis sayılırlar. Eğer bir blind gönderdiyseniz ve eğer mevcut bahis ile blind arasında bir fark varsa sizden beklenen sadece bu farkı gidermenizdir. Blind göndermiş oyuncuların fold (oyundan çekilme), call (görme, yapılan bahsin aynısını yapma), check (oyunda kal) veya raise (arttır) hakları vardır.

Kartların DağıtılmasıHer oyuncuya yüzleri yere dönük olarak 5 kart verilir.

Çekme
Ilk bahis turu sonunda oyuncular 0-5 kartı çıkartma ve yerine yeni kart alma hakkına sahiptirler. Her bir oyuncunun kart almak için 24 saniyesi vardır, eğer bu sure içinde kart alamazsa oyuncu patta kalacak (yani 0 kart çekecektir) ve draw dan sonra potta bahis yapma ve arttırma hakkı olmayacaktır. Draw yapabilmek için çıkartmak istediğiniz karta tıklayın ve “Discard” düğmesine basınız. Çıkartmak için işaretlediğiniz kart griye dönecektir. ”Discard” düğmesine basmadan önce seçiminizi gri kartı tekrar tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Bahis Sırası5 Card Draw’da 2 bahis turu vardır. İlk tur bütün oyunculara 5 adet kartın dağıtılmasından sonra başlar. Bu turda Big blind’ın solundaki oyuncu ilk olarak oynamak zorundadır. Diğer bahis turun ise kartların çekilmesinden yani drawdan sonradır. Dealer buttonun solundaki ilk aktif oyuncu ilk olarak oynamaya başlar. Blindlı ve blindsız bütün oyuncuların potu arttırma hakları vardır.

Bitirme
Bütün kartlar dağtıldıktan sonra artık bahis kalmamışsa oyuncuların kartlarını göstermesi ve kazananın belirlemesi için showdown yapılır. Potu en iyi 5 karta sahip olan el kazanır. Eğer iki veya daha fazla sayıda oyuncu aynı eli gösterirse potu paylaşırlar. Drawdan sonra bahis yapılmışsa en son bahsi yada artırımı yapan oyuncu elini ilk göstermek zorundadır. Eğer drawdan sonra bahis yapılmamışsa dağıtıcının solunda kalan ilk oyuncu elini ilk göstermek zorundadır.

Yetersiz KartOldukça az rastlanan bir durum olmasına karşılık bazen drawı tamamlayabilmek için yeterli sayıda kart bulunmaz. Oyuncuların ellerinden çıkartılan kartlar karıştırılarak drawı tamalamak için kullanılır. Oyuncu kendi çıkartıtığı kartı geri almayacak ancak diğer oyuncuların çılartığı kartları alabilecektir.

El Sıralaması2-7 Triple Draw da en düşük 5 kartı tutan el potu kazanır. En iyi el 2-3-4-5-7 dir. Aslar sadece en yüksek olarak oynanmakta straights ve flaşlar sizin aleyhinize olarak hesaplanmaktadır. Aslar en yüksek kart kabul edildiklerinden 2-3-4-5-A straight değil “Ace high” olarak kabul edilir.

Oyuncular
Aynı oyunda en fazla 6 oyuncu yeralabilir.

Dağıtıcı
2-7 Triple Draw’da button (the “dealer button”- “dağıtıcı düğmesi) kimin dealer olduğunu gösterir. Oyuncular arasında kartların dağıtımı saat yönünde yapılır.

Blind’lar (Girişler)2-7 Triple Draw “small blind” ve “big blind”olmak üzere iki blind ile oynanır. Kartlar dağıtılmaya başlanmadan blindlar ortaya sürülmelidir. Dağıtıcının solundaki ilk oyuncu small blind’ı ve ondan sonraki oyuncu da big blind’ı gönderir.

Blindlar “live – canlı” bahis sayılırlar. Eğer bir blind gönderdiyseniz ve eğer mevcut bahis ile blind arasında bir fark varsa sizden beklenen sadece bu farkı gidermenizdir. Blinddaki oyuncuların fold (oyundan çekilme), call (görme, yapılan bahsin aynısını yapma), check (oyunda kal) veya raise (arttır) hakları vardır.

Kartların DağıtılmasıHerbir oyuncuya yüzü kapalı 5 kart dağıtılır.

Draws (Kart Çekme)İlk bahis turu sonunda oyuncular 0-5 kartı çıkartma ve yerine yeni kart alma hakkına sahiptirler. Her bir drawdan sonra bir bahis turu yapılır. Bu, pottaki her bir oyuncu üç defa kart çekme hakkı alıncaya kadar tekrarlanır. Her bir oyuncunun kart almak için 24 saniyesi vardır, eğer bu süre içinde kart alamazsa oyuncu patta kalacak (yani 0 kart çekecektir) ve draw dan sonraki bahis turunda potta bahis yapma ve arttırma hakkı olmayacaktır. Eğer gelecek çekme işleminde zamanında davranabilirse o turda bahis yapabilecektir.

Draw yapabilmek için çıkartmak istediğiniz karta tıklayın ve “Discard” düğmesine basınız. Çıkartmak için işaretlediğiniz kart griye dönecektir. ”Discard” düğmesine basmadan önce seçiminizi gri kartı tekrar tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Bahis Sırası2-7 Triple Draw’da 4 bahis turu vardır ve Texas Hold’em Limit de kullanılanla aynı yapıdadır. İlk tur bütün oyunculara 5 adet kartın dağıtılmasından sonra başlar. Bu turda Big blind’ın solundaki oyuncu ilk olarak oynamak zorundadır. Her bir drawdan sonra yapılan diğer bahis turlarında ise Dealer buttonun solundaki ilk aktif oyuncu ilk olarak oynamaya başlar. Blindlı ve blindsız bütün oyuncuların potu arttırma hakları vardır.

Bitirme
Bütün kartlar dağıtıldıktan sonra artık bahis kalmamışsa oyuncuların kartlarını göstermesi ve kazananın belirlemesi için showdown yapılır. Potu en düşük 5 karta sahip olan el kazanır. İki veya daha fazla sayıda oyuncunun aynı eli göstermesi durumunda pot, bu oyuncular arasında paylaşılır.

Son drawdan sonra bahis veya artırma yapılmışsa bunu yapan oyuncu ilk olarak elini göstermek zorundadır. Eğer yapılmamışsa dağıtıcının solunda kalan ilk oyuncu elini ilk göstermek zorundadır.

Yetersiz KartKart çekimini tamamlayabilmek için yeterli sayıda kart bulunmaması durumunda daha önceden oyuncuların ellerinden çıkartılan kartları karıştırılarak kart çekme işlemini tamalamak için kullanılır. Oyuncuya asla kendi çıkarttığı kart gelmeyecek ancak diğer oyuncuların çılartığı kartları alabilecektir.

Telesina’nın, As ile Yedili arasında otuz iki karttan oluşan “Fransız” destesiyle oynandığını lütfen unutmayın.

Oyuncular
Aynı oyunda en fazla 6 oyuncu yeralabilir.

Dağıtıcı
Kartlar, dağıtıcıdan sonraki ilk aktif oyuncudan başlayarak dağıtılır.

Ön BahisTelesina, ön bahisle oynanmaktadır. Kartlar dağıtılmadan önce oyundaki her oyuncu ön bahsini koymalıdır.

Kartların DağıtılmasıHer oyuncu biri kapalı biri açık olmak üzere 2 kart alır. Aldığınız ilk kart “özel kartınızdır” ve diğer oyuncular tarafından görülemez. Bu kart, gri fon rengiyle ayırt edilebilir. Bundan sonra kalan her oyuncuya açık olarak 3 kart daha dağıtılır. Kalan oyunculara beşinci kart dağıtıldıktan ve bahis turu bittikten sonra, masanın ortasına bir kart açılır. Buna Vela ortak kartı adı verilir ve tüm oyuncular tarafından ellerini iyileştirmek için kullanılabilir, ardından son bahis turu başlar.

Giriş BahisiDağıtımdan sonra en yüksek kartı gösteren oyuncunun, genellikle ön bahsin 2 katı kadar zorunlu bahis koyması ya da sınırlar izin verdiği sürece daha yüksek bir bahis koyması gerekmektedir. Giriş bahsinin belirlenmesi amacıyla kartlar, Kupa, Karo, Sinek ve Maça (azalan sırada) sırasıyla ayrılır. İlk giriş bahsinin ya da bahsin yapılmasından sonra tur için bahis tamamlanana kadar saat yönünde konuşmalar devam eder.

Bahis SırasıTelasina’da, 5 bahis turu bulunmaktadır. İlk bahis turu, her oyuncuya ilk iki kart dağıtıldıktan sonra yer alır. Her yeni kart arasında bir bahis turuyla birlikte her oyuncuya 3., 4. ve 5. kartlar dağıtılır. Son bahis turu, Vela kartının açılmasından onra gerçekleştirilir.

Elleri AçmaBaşka bir bahis konmuyorsa son kartların dağıtılmasından ve Vela kartının açılmasından sonra kazananın belirlenmesi eller açılır. En iyi 5 karta sahip olan el potu kazanır. İki ya da daha fazla oyuncuda aynı el varsa, potu paylaşırlar. Fişler tek sayıdaysa, artan fiş dağıtıcı kutusuna en yakın oyuncuya gider.

5th street’de bir bahis olduysa, son bahsi ya da artırmayı yapan oyuncu elini önce göstermelidir. Bahis olmadıysa, dağıtıcının solundaki ilk kalan oyuncu, elini önce gösterir.

Telesina’daki El SıralamalarıYüksek Kart
Bir Çift
İki Çift
Üçlü
Kent
Ful
Renk
Dörtlü
Floş (Sıralı Renk)

Yüksek KartKartların sıralaması, As’tan Yediliye, türlere göre ise Kupa, Karo, Sinek ve Maçadır. Örneğin Kupa Ası ve Sinek Kızına sahip bir oyuncu, Karo Ası ve Sinek Papazına sahip oyuncuyu yener.

İkili
Aynı sayısal değere sahip iki kart. İki oyuncuda aynı pair’den varsa, en yüksek yan karta (kicker) sahip olan kazanır. Her iki oyuncunun da en yüksek kartlarının değerleri aynıysa, yan kartın türü yüksek olan kazanır.

İki ÇiftFarklı Two Pair elleri sıralaması aşağıdaki gibi çalışır: İki oyuncu Two Pair’a sahip olduğunda, Pair’ı en yüksek sayısal değere sahip olan oyuncu kazanır. Her iki en yüksek Pair da birbirinin aynıysa, en yüksek ikinci pair’a sahip olan oyuncu kazanır. İkinci pair’ın sayısal değeri de aynıysa, en yüksek beşinci karta sahip olan el kazanır. İki eşit Two Pair elle sahip oyuncudan kazananı belirlemek için yan kart olarak Vela kartı kullanıldığında, yüksek Pair’da en yüksek kart türüne sahip oyuncu kazanır.

Üçlü
Aynı sayısal değere sahip üç kart. İki ya da daha fazla oyuncu Three of a Kind’a sahip olunca, en yüksek sayısal değerli Three of a Kind eline sahip oyuncu kazanır.

Kent
Sayısal sırada ve farklı türlerde beş kart. As, Straight’ın en başında , (A, K, Q, J, T) ve en altında (T, 9, 8, 7, A) kullanılabilir. İki oyuncunun da straights’e sahip olduğu durumlarda, en yüksek karta sahip olan kazanır. İki oyuncu, aynı sayısal değere sahip en yüksek kartlı straight ele sahipse, en yüksek kartının türü en yüksek olan oyuncu kazanır.

Ful
Üçlü ve bir ikili. İki oyuncu Ful’e sahipse, en yüksek Üçlü’ye sahip olan oyuncu kazanır.

Kent
Aynı türden beş kart. İki oyuncu Renk’e sahipse, kart cinsi en yüksek türde olan oyuncu kazanır (Kupa, Karo, Sinek, Maça sırasında).

Dörtlü
Aynı sayısal değere sahip dört kart. İki oyuncuda dörtlü varsa, en yüksek sayısal değere sahip dörtlü kazanır.

Sıralı Renk (Floş)Sayısal sırada ve aynı türden beş kart. İki oyuncuda Floş varsa, Floş’unda en yüksek kartı büyük olan kazanır. En yüksek kartlar aynıysa, Floş’u yüksek türden olan kazanır. Bir özel kuralı bulunmaktadır: Potta yalnızca iki oyuncu kaldıysa en düşük Floş(Maça T, 9, 8, 7, A) eli, en yüksek Floş (Kupa A, K, Q, J, T) elini yener.

Americana’nın, As ile Yedili arasında otuz iki karttan oluşan “Fransız” destesiyle oynandığını lütfen unutmayın. Americana’da, A-7-8-9-10 en düşük Straight, A-K-Q-J-10 en yüksek Straight olarak kabul edilir. Flush, full’u geçtiğinden “normal” el sıralamalarında herhangi bir fark yoktur.

Oyuncular
Aynı oyunda en fazla 6 oyuncu yeralabilir.

Dağıtıcı
Kartlar, dağıtıcı kutusundan sonraki ilk aktif oyuncudan başlayarak dağıtılır.

Ön BahisAmericana, ön bahisle oynanmaktadır. Kartlar dağıtılmadan önce oyundaki her oyuncu ön bahsini koymalıdır.

Kartların DağıtılmasıHer oyuncu biri kapalı biri açık olmak üzere 2 kart alır. Aldığınız ilk kart “özel kartınızdır” ve diğer oyuncular tarafından görülemez. Bu kart, gri fon rengiyle ayırt edilebilir. Bundan sonra kalan her oyuncuya açık olarak 3 kart daha dağıtılır.

Giriş BahisiDağıtımdan sonra en yüksek kartı gösteren oyuncunun, ön bahsin 2 katı kadar zorunlu bahis koyması ya da sınırlar izin verdiği sürece daha yüksek bir bahis koyması gerekmektedir. Giriş bahsinin belirlenmesi amacıyla kartlar, maça, kupa, karo ve sinek (azalan sırada) sırasıyla ayrılır. İlk giriş bahsinin ya da bahsin yapılmasından sonra tur için bahis tamamlanana kadar saat yönünde konuşmalar devam eder.

Bahis SırasıAmericana’da, 4 bahis turu bulunmaktadır. İlk bahis turu, her oyuncuya ilk iki kart dağıtıldıktan sonra yer alır. Ardından her oyuncuya 3., 4. ve 5. kartlar dağıtılır ve yeni bir bahis turu başlar.

Elleri AçmaBaşka bahis olmadığında, tüm kartlar dağıtıldıktan sonra, kazananı belirlemek için el açma turu başlar (yan kartlar geçerlidir). En iyi 5 karta sahip olan el potu kazanır. İki ya da daha fazla oyuncuda aynı el varsa, potu paylaşırlar. Fişler tek sayıdaysa, artan fiş dağıtıcı kutusuna en yakın oyuncuya gider.

5th street’de bir bahis olduysa, son bahsi ya da artırmayı yapan oyuncu elini önce göstermelidir. Bahis olmadıysa, dağıtıcının solundaki ilk kalan oyuncu, elini önce gösterir.

Americana’daki El SıralamalarıFloş Royal
Floş (Sıralı Renk)
Dörtlü
Renk
Ful
Kent
Üçlü
İki Çift
Bir Çift
Yüksek Kart

Oyuncular
Aynı oyunda 8 oyuncuya kadar oyuncu yeralabilir.

Dağıtıcı
Omaha’da buton (the “dealer button”- dağıtıcı butonu) dağıtıcının kim olduğunu gösterir. Dağıtım saat yönünde devam eder.

Blind’lar
Omaha “small blind” ve “big blind”olmak üzere iki blind ile oynanır. Kartlar dağıtılmaya başlanmadan blindlar ortaya sürülmelidir. Dağıtıcının solundaki ilk oyuncu small blind’ı ve ondan sonraki oyuncu da big blind’ı gönderir. Blindlar “live – canlı” bahis sayılırlar Eğer bir blind gönderdiyseniz ve eğer mevcut bahis ile blind arasında bir fark varsa sizden beklenen sadece bu farkı gidermenizdir. Blind göndermiş oyuncuların fold (oyundan çekilme), call (görme, yapılan bahsin aynısını yapma), check (oyunda kal) veya raise (arttır) hakları vardır.

Deal
Her bir oyuncuya yüzleri kapalı olarak 5 kart dağıtılır. Bu beş karta ”hole cards (Başlama Kartları) “. denir. Bundan sonra herkesin görebileceği müşterek üç kart yüzleri açık olarak masaya dizilir yani ”Flop” açılır. Daha sonra bir başka müşterek kart olan “turn (Sıra)” dağıtılacaktır. En son müşterek kart olan “river” ya da “fifth street” in gelmesiyle, masada açık ve görünür vaziyette toplam 5 kart bulunacaktır.

Bahis SırasıOmaha oyununda 4 bahis turu vardır. İlk raund her bir oyuncuya başlangıç kartlarının dağıtılmasından sonra başlar. Bu turda big blind’ın solunda yeralan oyuncu ilk olarak oyuna başlamak zorundadır. Bunu izleyen turlarda “dealer button” un solundaki ilk aktif oyuncu bahise ilk başlar.

Bitirme
Bütün kartlar ortaya sürüldükten sonra, eğer yeni bir bahis olmazsa, bu durumda kazananı belirlemek için showdown yapılır. En iyi 5 karta sahip olan el ortadaki parayı yani potu kazanır. Oyuncular 5 başlama kartından 2’sini ve ortadaki üç müşterek kartı kullanmak zorundadırlar. Eğer iki veya daha fazla oyuncu aynı eli gösterir ise potu paylaşırlar. Fifth street (beşinci Cadde) adlı son kartın dağıtımından sonra, bahis yapan veya arttıran oyuncu elini ilk açarak göstermek zorundadır. Eğer son kartın dağıtımından sonra bahis yapılmamışsa, bu durumda, “dealer button” un solunda oyunda kalan ilk oyuncu elini ilk olarak açmak zorundadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.