Bets10 Black Jack Canlı CasinoBets10 Black Jack gerçek casinoların vazgeçilmez şans oyunu, şimdi ise bets10 ile gerçek  casino ortamında canlı canlı evinize kadar geliyor. 

Aşağıda black jack kurallarını sizin için listeledik.


Haydi kazanmaya!

BlackJack

1. AÇIKLAMALAR VE ÖZELLİKLER

1.1 Açıklamalar
Blackjack
Oyuncuya veya dağıtıcıya dağıtılan ilk iki kartın, bir as ve 10 değerinde bir kart olması.

Sert toplam veya sert puan sayım toplamı
As veya değer olarak “1” sayılan as içermeyen eller.

Gizli kart
Bir kart yüzü yere bakacak şekilde dağıtıcının önüne konulur ve dağıtıcı haricinde her oyuncu talep ettiği sayıda kart alıncaya kadar kart açılmaz.

Masa düzeni
Blackjack masasını kaplayan çuha, kumaş veya diğer kaplama materyalleri.

Yumuşak toplam veya yumuşak puan sayım toplamı
As veya değer olarak “11” sayılan as içeren eller.

1.2 Blackjack masası fiziksel özellikler
1.2.1 Blackjack masası, 1450x800mm boyutlarında, bir tarafında dağıtıcı bulunan, diğer tarafında ise yedi oyuncuya kadar oynama şansı sunan yuvarlak köşeli bir masadır.

1.2.2 Blackjack masasında bir kullanılmış kartlar bölümü olması zorunludur. Masalarda bir kart okuyucu bulunmamaktadır. Kart tarayıcıları, kart okuyucuları (no peek) yerine kullanılabilir. Eğer birden fazla blackjack masası oyundaysa, her masaya casino tarafından masa üzerine konulmak üzere tanımlayıcı bir numara verilir.

1.2.3 Aşağıdaki uyarılar masalarda veya masa üzeri işaretlerde her oyuncuya açıkca görülebilecek şekilde bulunabilir.
i. Bu ifadelerden biri “Dağıtıcı, 16’da kart alır, 17’de durur.”
ii. “Blackjack 2’ye 1 verir” (daha fazla bir orana bahse girilmemişse) veya “Sigorta 2’ye 1 verir.” (daha fazla bir orana bahse girilmemişse ve kısıtlamalar haricinde)

1.3 Oyun kuralları, oyun başlamadan önce belirlenmelidir.
i. En az ve en çok masa bahis limitleri ve eğer uygunsa özel durumlar için en az ve en çok masa bahis limitleri
ii. Eğer uygunsa, Double down kısıtlamaları.
iii. Eğer uygunsa, eldeki asların ayrılma kısıtlamaları veya as ayırmak için kullanılabilecek kart sayısı kısıtlamaları
iv. Eğer uygunsa, özel ödeme planları veya olasılıkları

1.5 Dağıtım kutuları
Dağıtım kutuları, oyunun adilliğini korumak için özel olarak dizayn edilmiştir. Dağıtım kutularının ve Kullanılmış Kart Kutularının, her oyunda kartlar yerleştirilmeden önce oyunun adilliğini korumak için hasarlı olup olmadığı ve kurallara uygun çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

1.6 Kartlar
Bir desteki kartların değerleri aşağıdaki gibidir.
i. 2’den 10’a kadar olan kartlar üzerindeki değeri alır.
ii. Papaz, kız ve vale’nin değeri 10’dur.
iii. As, 1 veya 11 değerini alabilir. Eğer 11 değeri oyuncunun 21 üzerine çıkmasına neden oluyorsa, kartın değeri 1 sayılır.
iv. Standart blackjack kart destesi, 4 farklı işaretli(maça, kupa, sinek, karo) 2’den 10’a kadar olan kartlar ve kız, papaz, vale ve as’tan oluşur.

2. BAHİSLER

2.1 Genel Kurallar

2.1.1 Eldeki ilk kart dağıtılmadan önce oyuncu bahsini yapmalıdır. Aşağıdaki durumlarda bahis, kazanan bahis olarak açıklanır :
i. Oyuncunun elindeki kartların toplamı 21 veya daha az ve dağıtıcının elindeki kartların toplamı 21’den fazla.

ii. Oyuncunun elindeki kartların toplamı, dağıtıcının elindeki kartların toplamından fazla ve iki tarafın da el toplamları 21 az.

iii. Oyuncunun elinin blackjack olması ve dağıtıcının elinin blackjack olmaması.

iv. Oyuncunun ve dağıtıcının ellerinin aynı olması dışında, oyuncunun eli kazanan el değilse bahis kaybedilmiş olur. Olağandışı durumlar hariç, dağıtıcı kaybeden bahisleri toplar.

2.1.2 İlk kart dağıtıldıktan sonra, kartları ayırma, double down ve sigorta haricinde, hiç bir bahis yükseltilemez, düşürülemez veya geri çekilemez. Bütün bahisler oyunun yazılımına ve oyuncunun mevcut hesabındaki paraya uygun olmalıdır.

2.1.3 Sistem zamanlayıcısı bahisler için süre bitimi gösterdikten sonra hiç bir bahis yükseltilemez, düşürülemez veya geri çekilemez. Bu durumda dağıtıcı ‘bahisler kapanmıştır’ anonsunda bulunur. Bu anons ilk kart dağıtılmadan yapılır.

2.1.4 Dağıtıcı, son kartı kontrol ettikten ve elin sonuçlarını açıkladıktan sonra, sistem otomatik olarak kazanan bahisleri ödeyecek ve kaybeden bahisleri toplayacaktır.

i. Minimum ve maksimum bahis limitleri oyun ekranında gösterilmiştir.
ii. Oyuncular, kendi bahis veya bahislerinin doğru ödenmesinden sorumludur.
iii. Bahis, sistem tarafından kartların dağıtılmasından önce, kartların zamanında dağıtılmadığı, en az veya en çok bahis gereksinimi karşılanmadığı veya oyun sunucusu ile gerekli bağlantı kurulamadığı için iptal edilebilir.

2.1.5 Sistemde olabilecek bir hata bütün ödemeleri ve oyunu iptal edecektir.

2.2 Beraberlik ve İstisnalar
Eğer oyuncunun elinin toplamı dağıtıcının elinin toplamına eşitse veya oyuncunun ve dağıtıcının ellerinin blackjack olması durumunda bahis hükümsüz sayılır ve oyuncuya iade edilir. Eğer dağıtıcının eli blackjack ise ve oyuncunun elinin toplamı 21 ve blackjack değilse, oyuncu bahsi kaybeder. Eğer oyuncunun ve dağıtıcının ikisinin de elleri 21’in üzerine çıkarsa bahis kaybedilir.

2.3 Bahislerin ödenmesi
i. Kazanan bahisler, en az 1’e 1 ve blackjack için en az 2’ye 3 olmak üzere ödenir.
ii. Oyuncunun ve dağıtıcının ellerinin eşit olması durumu beraberlik sayılır, kimse kazanmış veya kaybetmiş sayılmaz.
iii. Eğer oyuncunun elinin toplamı 21’i aşarsa oyuncu bahsi kaybetmiş olur.

2.4 Bahislerin kabulü
Double down, sigorta veya kartların ikiye ayrılması yazılım tarafından kabul edildikten sonra, hiç bir oyuncu, oyuncunun eli tamamlanmadan, bahisi değiştirmez veya iptal edemez.

2.5 Sigorta Bahisleri

2.5.1 Dağıtıcının ilk kartının as olması durumunda, oyunculardan biri sigorta bahsi yapabilir. Eğer dağıtıcının diğer kartı papaz, kız, vale veya 10 ise oyuncu kazanır, eğer dağıtıcının diğer kartı as, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 ise oyuncu kaybeder. Sigorta bahsi, oyuncunun ilk bahsinin yarısı kadar yapılır. Oyuncu, sigorta bahsini ekranda bulunan uygun tuşa basarak kabul edebilir veya reddedebilir.

2.5.2 Sigorta bahisleri her oyuncuya ikinci kartı dağıtıldıktan, dağıtıcının kartı gösterildikten sonra ve oyunculara 2. karttan başka olarak, ek kartlar verilmeden önce yaplır.

2.5.3 Kazanan sigorta bahisleri 1’e 2 ödenir. Yazılım, dağıtıcının kapalı kartını kontrol ettikten hemen sonra kaybeden bahisleri toplar.

2.6 Double Down
Casino, oyuncuya, oyuncu eline double down yapmasına izin verebilir. Bu durumda, oyuncu, orijinal bahsine ek olarak yeni bir bahiste bulunur. Double yapmak isteyen oyuncuya bir kart daha verilir.

2.7 Kartların İkiye Bölünmesi
Eğer oyuncuya verilen ilk iki kart değer olarak aynı kartlar ise, oyuncu kartlarını orijinal bahis ile aynı değerde bahiste bulunarak ikiye ayırabilir (split). Eğer oyuncu kartlarını ayırırsa, dağıtıcı ayrılmış olan iki ele de ikinci kartları dağıtır. Kartlar dağıtıldıktan sonra, oyuncu durmak veya yeni kart almak zorundadır. Oyuncu, iki tane as’tan oluşan eli dahil olmak üzere elini bir kereden fazla ayıramaz. Elindeki 2 ası ayıran oyuncunun her bir eline sadece bir kart verilir. Eğer verilen 2. kart 10 ise, el toplamı blackjack sayılmaz, 21 sayılır.

3. KART DAĞILIMI VE KULLANIMI

3.1 Kartların kontrolü ve sunumu

3.1.1 Kart dağıtıcı, kartları topladıktan sonra, kartları sıralamak ve kontrol etmek zorundadır. Dağıtıcı, destenin tam olduğundan, hiç bir kartın kusurlu, çizilmiş veya işaretlenmiş olmadığından emin olmalıdır.

3.1.2 Casino görevlisi, kartları herkesin görebileceği ve yüzleri yukarı gelecek şekilde, renk ve sırasını gözeterek masa üzerinde açar. Casinonun güvenlik kamerası bu süreci kaydeder.

3.1.3 Dağıtıcı, kartları kontrol etmekten, kartların eksiksiz olduğundan, karıştırıldığından ve kartların dağıtılacağı kutuya yerleştirilmesinden sorumludur.

3.1.4 Masadan ayrılan kartların yerine gelen yeni kartları dağıtıcı yukarıda belirtilen şekilde tekrar kontrol eder.

3.2 Karıştırma ve Tekrar karıştırma

3.2.1 Kartların kontrol ve takdiminden sonra, dağıtıcı kartları yüzleri yere bakacak şekilde masa üzerine koyar, yıkama veya benzer bir yöntem ile kartları karıştırır ve deste haline getirir.

3.2.2 Bütün kart desteleri bittikten sonra, dağıtıcı kartları tekrar karıştırmak zorundadır. Kart karıştırılması, kesme kartının geldiği el sonunda gerçekleştirilir.

3.2.3 Casino’nun sağduyusuna bağlı olarak, dağıtıcı istediği el sonunda kartları karıştırabilir.

3.3 Kesme
Kartlar karıştırıldıktan sonra, dağıtıcının kendisi kartları kesmek zorundadır.
i. Kesme kartı, dağıtma kutusunun arkasından 4 deste sayılarak yerleştirilir.
ii. Kesme kartı yerleştirildikten sonra, dağıtıcı kesme kartının önünde kalan bütün kartları alır ve destenin arkasına koyar.

3.4 Kart Dağıtma Yöntemleri
Kartlar, bu amaç için özel tasarlanmış masanın sol tarafında bulunun dağıtım kutusundan dağıtılır. Dağıtıcı, dağıtım kutusundan veya destenen kartları alıp, masa üzerindeki uygun yerlere dağıtımı yapar. El başlangıcında, dağıtıcı kartları kendi solundan başlayarak saat yönünde aşağıdaki sırayı gözeterek dağıtır :
i. Bahiste bulunan her oyuncuya yüzü yukarıya bakacak şekilde birer kart
ii. Dağıtıcıya yüzü yukarı bakacak şekilde bir kart
iii. Bahiste bulunan her oyuncuya yüzü yukarı bakacak şekilde ikinci kart
iv. Dağıtıcıya yüzü yere bakacak şekilde ikinci kart.

3.5 Oyun
i. Oyunculara ve dağıtıcıya ikişer kart dağıtıldıktan sonra, her oyuncu double down, kart ayırma, durma, kart alma veya sigorta bahsinde bulunma şansına sahip olurlar.
ii. Oyuncu, bilgisayar ekranındaki yazılım aracılığı ile belirlenen süre içerisinde ne yapmak istediğini belirlemek zorundadır.
iii. Dağıtıcı, ek kart dağıtmadan veya sıradaki oyuncuya kart vermeden önce yazılımdan oyuncunun niyetiyle ilgili sinyali bekler. Oyuncunun elinin 21 olduğu veya 21’den fazla olduğu durumlarda yazılım dağıtıcıya bir sonraki oyuncuya geçmesi için sinyal gönderir. Eğer oyuncu tarafından beklenen sürede bir sinyal gelmezse, oyuncunun önceki elinde bir değişiklikte bulunulmadan, dağıtıcıya yazılım tarafından bir sonraki oyuncuya geçmesi için sinyal gönderilir.

3.6 Kart Toplanması
El sonunda, bütün kartlar dağıtıcı tarafından sağdan sola olmak üzere, her hangi bir itiraz veya soru olasılığına karşı, sırası bozulmadan üstüste konularak toplanır. Dağıtıcılar kartları bir yönde toparlamak zorundadırlar. Dağıtıcı önce kendi kartlarını sonra kendi kartlarını kullanarak diğer oyuncuların kartlarını destenin üzerine ekleyerek kart dağıtım yönünün tersine veya sağdan sola, kendi kartları kartlar kullanılmış kart kutusuna konulduğunda en altta kalacak şekilde toparlar.

3.7 Dağıtıcının Kapalı Kartı
Dağıtıcı önünde kapalı duran karta bakamaz, gösteremez veya diğer bütün oyuncuların kart talepleri bitene kadar kartı açamaz. Eğer dağıtıcının önündeki açık kart as ise yazılım oyunculara sigorta bahsine girip girmeyeceklerini sorar. Yazılım, gerekli zaman olduktan sonra kapalı kartın Blackjack yapıp yapmadığına bakması için dağıtıcıya sinyal gönderir.

4. YASAKLANMIŞ DURUMLAR

4.1 Hiç bir casino veya kişi oyun kuralları dışında desteye kart ekleyemez, çıkaramaz veya değiştiremez. Hiç bir dağıtıcı veya casino çalışanı kimseye böyle bir yetki veremez.

4.2 Dağıtıcı, kartları dağıtmadan hiç bir karta bakamaz veya başkasına gösteremez.

4.3 Hiç bir dağıtıcı veya casino görevlisi, oyuncu bahsi geçerli olduğu sürece, oyuncuya oyun stratejisi öneremez veya bir tavsiyede bulunamaz.

4.4 Oyuncu ve dağıtıcıya ek kart verilmesi
i. Oyuncunun sert puan sayım toplamı 21’den aşağı ise oyuncu ek kart almayı seçebilir. Eğer oyuncunun eli blackjack ise veya yumuşak veya sert puan sayım toplamı 21 ise oyuncuya yazılım tarafından ek kart önerilmez.
ii. Eğer dağıtıcının eli, yumuşak veya sert puan sayım toplamı 17, 18, 19, 20 veya 21 ise software tarafından otomatik olarak dağıtıcıya bir kart daha verilir.
iii. Eğer bütün oyuncular elleri hakkında karar verdiyse ve eğer dağıtıcının eli, oynanan elin sonucuna her hangi bir etkisi yoksa, puan sayımına bakılmaksızın, dağıtıcı durur, ek kart almaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.